သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း

 


 

အိမ္ေခါင္မုိးေဘာင္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ္အေဆာက္အဦးသံေဘာင္၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္သံမဏိေဘာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သံမဏိကုန္ပတ္ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားရိွပါသည္

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

CPM Engineering Center Co., Ltd ကုမၸဏီသည္ သံႏွင့္ သံမဏိေပါင္းမ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတြင္ ဒီဇုိင္နာေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စုျဖစ္ပါသည္၊ အဆုိပါစနစ္အား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ စက္မႈ၊ စက္ရုံအပုိင္းက႑မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဖါက္သည္ထံ ပုိ႔ေဆာင္မႈမျပဳမွီ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္သည္သာမက စက္ရုံမွ အရည္အေသြးျပည့္မီ 100% ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘက္ေပါင္းစုံဒီဇုိင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေလျဖင့္အရာ၀တၳဳတင္ေဆာင္ေသာစနစ္၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ၀က္အူေပၚထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္၊ စက္ရုံတြင္ ဖုန္မႈန္႔ပယ္ဖ်က္မႈစနစ္ dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading more info ႏွင့္ အျခားေသာအင္ဂ်င္နီ ယာရွဴေထာင့္မ်ား အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္၊ ကဲ့သုိ႔ေသာRotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor စသည့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အျပည့္အ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး၍ ဒါ့အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ လက္ခံရရိွၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

CONTACT US 

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

Address
559/26 Moo 7. Phii Yai Phli district Samut Prakan 10540
Phone
+668 6668 9111 +662 325 0321-3
E-mail
info@cpmflow.com
Website
cpm-engineer.aecgateway.com,cpm.brandexdirectory.com,www.cpmflow.com

ติดตั้งผ้าใบชักรอก

จำหน่าย-ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ, บริการตั้งเต็นท์เช่า, เต็นท์ผ้าใบ, ขายเต็นท์, ตั้งเต้นท์เช่า : เสริมกิจ หจก.


จำหน่าย-ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ  ดูเพิ่มเติม....click

เต็นท์ทรงโค้ง

 

เต็นท์ทรงโค้ง เป็นเต็นท์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ และใหญ่มากๆ คุณสมบัติทั่วไปดังนี้

 • เป็นท์เต็นท์ทรงผืนผ้า ด้านไม่เท่า คือ มีทั้งด้านกว้าง และ ด้านยาว
 • ขนาดทั่วไป ไม่ค่อยมีมาตรฐานของขนาดเท่าไหร่นัก เพราะขนาดที่ลูกค้าต้องการ ค่อนข้างหลากหลาย เช่น 3Mx5M, 3Mx6M, 4Mx8M, 5Mx6M, 5Mx12M, 10Mx20M ขนาดไม่ค่อยจำกัดส่วนใหญ่ที่มีสต็อคอยู่ จะเป็นขนาด 4Mx8M, 5Mx6M, 5Mx12M ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน
 • ความสูง ทั่วไปอยู่ที่ 2.2 เมตร กรณีหน้ากว้างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ความสูงจะอยู่ที่ 2.5 เมตรขึ้นไป
 • สเปคทั่วไป ใช้เหล็กธรรมดาคู่กับผ้า 600D
 • สเปคทั่วไปของหน้างกว้าง 4-5 เมตรและสูง 2.5 เมตร ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้เหล็กประปาคู่กับผ้าคูนิล่อน

เต็นท์ทรงจั่ว

 

เต็นท์ทรงจั่ว รูปแบบการใช้งาน คล้ายกับเต็นท์ทรงโค้ง เป็นเต็นท์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ แต่ไม่นิยมทำหน้ากว้างใหญ่มากๆ เนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องผ้าหย่อน คุณสมบัติทั่วไปดังนี้

 • เป็นท์เต็นท์ทรงผืนผ้า ด้านไม่เท่า คือ มีทั้งด้านกว้าง และ ด้านยาว
 • ขนาดทั่วไป ค่อนข้างหลากหลาย เช่น 4Mx8M, 5Mx6M, 5Mx12M แต่เต็นท์ทรงจั่ว มักจะทำกันตั้งแต่หน้ากว้าง 4-6 เมตรเท่านั้น เนื่องจาก หากหน้ากว้างเกินกว่านั้น อาจมีปัญหาเรื่องผ้าใบหย่อน น้ำขังได้ ข้อดี คือ ราคาถูกกว่าทรงโค้ง ในขนาดเดียวกัน
 • ความสูง ทั่วไปอยู่ที่ 2.5เมตร
 • สเปคทั่วไป ใช้เหล็กธรรมดาคู่กับผ้า 600D
 • สเปคทั่วไปของหน้างกว้าง 4-5 เมตรและสูง 2.5 เมตร ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้เหล็กประปาคู่กับผ้าคูนิล่อน

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


ห้างเสริมกิจ
จำหน่าย-ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ


จำหน่ายเต็นท์ผ้าใบ ให้เช่าเต็นท์ บริการตั้งเต็นท์เช่า ติดตั้งเต็นท์ workshop ติดตั้งผ้าใบชักรอก ที่ใช้ตามนอกอาคาร ร้านค้า อาคารพานิชต่าง ๆ ซึ่งเราดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้งและจำหน่ายเต็นท์ เต็นท์ผ้าใบมาอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักและพอใจของผู้มาใช้บริการ รวมถึงงานด้านบริการ หลังคาเมทัลชีล หลังคาอลูมิเนียม หลังคาโพลีคาบอเนตหรือหลังคาโปร่งแสง หลังคาโรงรถ งานกันสาดทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมั่นใจได้เต็นท์ผ้าใบของห้างเสริมกิจจะไม่ทำไห้คุณลูกค้าผิดหวัง

จำหน่ายเต็นท์ผ้าใบและ บริการตั้งเต็นท์เช่า ติดตั้งเต็นท์ workshop ติดตั้งผ้าใบชักรอก บริการออกแบบติดตั้งกันสาด กันสาดหน้าต่าง-ประตูต่าง ๆ ติดตั้งเต็นท์ผ้าใบ กันสาดทั่วกรุงเทพฯ จำหน่ายและยินดีให้คำปรึกษางานเต็นท์ผ้าใบ งานติดตั้งเต็นท์ workshop งานผ้าใบชักรอก และงานหลังคาออกแบบตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการ

 • รูปแบบเต็นท์มีความทนทาน มั่นคง ติดตั้งโดยมีโครงเหล็ก Support
 • กลุ่มลูกค้ารับเหมา เช่น รับงานเดินไฟ ก่อสร้าง งานบริการ สามารถเก็บอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ (ในระหว่างการติดตั้งเจ้าหน้าสวมใส่อุปกรณ์ที่ safety เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า เป็นต้น)
 • เราคำนึงถึงความปลอดภัย จึงไม่มีการลดสเปคของสินค้าลง (เน้นคุณภาพที่ได้มาตรฐาน)
 • บริการติดตั้งเต็นท์ให้กับลูกค้าในตลาดนัดใหญ่ๆ ทุกพื้นที่
 • เต็นท์ทุกหลังทางเราตัดเย็บเอง จึงมีความปราณีต อุปกรณ์ทุกชิ้นจึงรับประกันความมั่นคงแข็งแรงทนทาน

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

สนใจติดต่อ
เสริมกิจ หจก.
ที่อยู่ : 104/7-8 ถนนพหลโยธิน 49/2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2552 หลังคาโพลีคาบอเนต 7744
เว็บไซต์ : sermkij.thailandpocketpages.com

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

โรงงานผลิตเสาเข็ม, บริการตอกเสาเข็ม, เสาเข็มหกเหลี่ยม, เสาเข็มไอ, ตอกเสาเข็ม : โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต


โรงงานผลิตเสาเข็ม  ดูเพิ่มเติม....click

เสาเข็ม เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน ลักษณะของการรับน้ำหนักเสาเข็มมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ การรับน้ำหนักจากตัวเสาเข็ม และการรับน้ำหนักจากชั้นดิน ซึ่งการรับน้ำหนักจากชั้นดินเป็นการใช้แรงเสียดทานของดินในการรับน้ำหนัก (Skin Friction) ร่วมกับการใช้ปลายของเสาเข็มในการรับแรงกดดันของดิน (End Bearing) โดยลักษณะของการตอกเสาเข็มเราจะตอกลงไปถึงชั้นทราย เนื่องจากเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด ถ้าหากตอกไม่ถึงชั้นทรายในระยะยาวจะทำให้อาคารทรุดได้ แต่ละจังหวัดก็จะมีความลึกของชั้นทรายไม่เท่ากัน อีกทั้งระยะห่างของเสาเข็มสำคัญเช่นกัน ปกติแล้วต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดความกว้างเสาเข็ม เพื่อไม่ให้แรงระหว่างดินกับเสาเข็มถูกรบกวน เสาเข็มมีด้วยกันหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่นำไปใช้ประเภทของเสาเข็ม ได้แก่

เสาเข็มตอก มีทั้งเสาไม้ เสาเหล็ก และเสาคอนกรีต ส่วนมากจะนิยมใช้เสาเข็มคอนกรีต เนื่องจากราคาถูกกว่าเสาเหล็กและแข็งแรงกว่าเสาไม้ สำหรับเสาคอนกรีตแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เสาคอนกรีตอัดแรงจะเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะหน้าตัดเล็กกว่าทำให้เวลานำไปตอกจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงน้อยกว่า เสาเข็มตอกมีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งแบบสี่เหลี่ยม แบบกลม แบบตัว I และแบบตัว T เป็นต้น เสาเข็มตอกสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ราว ๆ 10-120 ตันต่อต้น

วิธีการตอกเสาเข็ม

ต้องใช้ปั้นจั่นในการตอกลงไปในดิน โดยช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอกเสาเข็ม จะต้องมีการตรวจสอบการตอก 10 ครั้งสุดท้าย (Last Ten Blow) เข็มที่ตอกมีการทรุดตัวกว่าค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าหากทรุดตัวมากเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้แสดงว่ายังไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีพอ

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มที่เข้ามาแก้ปัญหาเสาเข็มแบบตอกซึ่งไม่สะดวกสำหรับการขนย้าย ให้สามารถทำงานในสถานที่แคบ ๆ เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นการทำเสาเข็มแบบหล่อในที่ มีรูปร่างหน้าตาเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40-60 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ราว ๆ 25-60 ตันต่อต้น ความยาวประมาณ 20–30 เมตร

วิธีการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง

สามารถเจาะโดยใช้ขาตั้ง 3 ขา แล้วใช้ลูกตุ้มเหล็กหรือกระบะตักดินกระแทกลงไปในดินลึกประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นนำปลอกเหล็กตอกลงไปในหลุมเจาะ โดยปกติจะลงไปลึกประมาณ 12-14 เมตร ซึ่งระดับความลึกระดับนี้จะเป็นชั้นดินเหนียวอ่อน หลังจากนั้นทำการเจาะดินโดยทิ้งกระบะตักดินลงไปในปลอกเหล็ก แล้วตักขึ้นมาทิ้งบริเวณปากหลุม การเจาะดินจะทำการเจาะไปถึงชั้นทรายแล้วจึงหยุดเจาะ เนื่องจากชั้นทรายจะมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดซึ่งจะทำให้ก้นหลุมพัง หลังจากนั้นใส่เหล็กเสริมลงไปในปลอกเหล็ก แล้วเทคอนกรีตลงไปในปลอกเหล็ก หลังจากเทเสร็จให้รีบดึงปลอกเหล็กขึ้นทันที

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต บจก.

บริการตอกเสาเข็ม เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มไอ เสารั้วคอนกรีตอัดแรง แผ่นคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มไอ เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสารั้วคอนกรีต เสารั้วคอนกรีตอัดแรง เสารั้วลวดหนาม เสาเข็มหกเหลี่ยม รับตอกเสาเข็ม บริการตอกเสาเข็มด่วน งานตอกเสาเข็มสำหรับก่อสร้าง บริการตอกเสาเข็มโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการรับเหมาตอกเสาเข็ม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น ตอกเสาเข็มคุณภาพ บริการตอกเสาเข็มทุกรูปแบบ จำหน่ายเสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็มตัวไอ จำหน่ายเสาเข็มหกเหลี่ยม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยแรงคน
เราพร้อมให้บริการตอกเสาเข็มแก่ท่านในพื้นที่ บางพลี บางนา บางบ่อ บางปู สมุทรปราการ กรุงเทพ ชลบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี และพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง รับตอกเสาเข็มทั่วประเทศ

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน เสาเข็มหกเหลี่ยม คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

สนใจติดต่อ
โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต
ที่อยู่ : 131/2 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ : +669 8909 1898, +669 8909 1899, +66 2033 2888, +662 033 2777
เบอร์โทรสาร : +66 2033 2555
E-mail : knkcc@hotmail.com
เว็บไซต์ : kunakorn.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.kunakorn.net

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

โรงงานผลิตเสาเข็ม, บริการตอกเสาเข็ม, เสาเข็มหกเหลี่ยม, เสาเข็มไอ, ตอกเสาเข็ม : โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต


โรงงานผลิตเสาเข็ม  ดูเพิ่มเติม....click

เสาเข็ม เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน ลักษณะของการรับน้ำหนักเสาเข็มมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ การรับน้ำหนักจากตัวเสาเข็ม และการรับน้ำหนักจากชั้นดิน ซึ่งการรับน้ำหนักจากชั้นดินเป็นการใช้แรงเสียดทานของดินในการรับน้ำหนัก (Skin Friction) ร่วมกับการใช้ปลายของเสาเข็มในการรับแรงกดดันของดิน (End Bearing) โดยลักษณะของการตอกเสาเข็มเราจะตอกลงไปถึงชั้นทราย เนื่องจากเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด ถ้าหากตอกไม่ถึงชั้นทรายในระยะยาวจะทำให้อาคารทรุดได้ แต่ละจังหวัดก็จะมีความลึกของชั้นทรายไม่เท่ากัน อีกทั้งระยะห่างของเสาเข็มสำคัญเช่นกัน ปกติแล้วต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดความกว้างเสาเข็ม เพื่อไม่ให้แรงระหว่างดินกับเสาเข็มถูกรบกวน เสาเข็มมีด้วยกันหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่นำไปใช้ประเภทของเสาเข็ม ได้แก่

เสาเข็มตอก มีทั้งเสาไม้ เสาเหล็ก และเสาคอนกรีต ส่วนมากจะนิยมใช้เสาเข็มคอนกรีต เนื่องจากราคาถูกกว่าเสาเหล็กและแข็งแรงกว่าเสาไม้ สำหรับเสาคอนกรีตแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เสาคอนกรีตอัดแรงจะเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะหน้าตัดเล็กกว่าทำให้เวลานำไปตอกจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงน้อยกว่า เสาเข็มตอกมีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งแบบสี่เหลี่ยม แบบกลม แบบตัว I และแบบตัว T เป็นต้น เสาเข็มตอกสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ราว ๆ 10-120 ตันต่อต้น

วิธีการตอกเสาเข็ม

ต้องใช้ปั้นจั่นในการตอกลงไปในดิน โดยช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอกเสาเข็ม จะต้องมีการตรวจสอบการตอก 10 ครั้งสุดท้าย (Last Ten Blow) เข็มที่ตอกมีการทรุดตัวกว่าค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าหากทรุดตัวมากเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้แสดงว่ายังไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีพอ

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มที่เข้ามาแก้ปัญหาเสาเข็มแบบตอกซึ่งไม่สะดวกสำหรับการขนย้าย ให้สามารถทำงานในสถานที่แคบ ๆ เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นการทำเสาเข็มแบบหล่อในที่ มีรูปร่างหน้าตาเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40-60 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ราว ๆ 25-60 ตันต่อต้น ความยาวประมาณ 20–30 เมตร

วิธีการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง

สามารถเจาะโดยใช้ขาตั้ง 3 ขา แล้วใช้ลูกตุ้มเหล็กหรือกระบะตักดินกระแทกลงไปในดินลึกประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นนำปลอกเหล็กตอกลงไปในหลุมเจาะ โดยปกติจะลงไปลึกประมาณ 12-14 เมตร ซึ่งระดับความลึกระดับนี้จะเป็นชั้นดินเหนียวอ่อน หลังจากนั้นทำการเจาะดินโดยทิ้งกระบะตักดินลงไปในปลอกเหล็ก แล้วตักขึ้นมาทิ้งบริเวณปากหลุม การเจาะดินจะทำการเจาะไปถึงชั้นทรายแล้วจึงหยุดเจาะ เนื่องจากชั้นทรายจะมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดซึ่งจะทำให้ก้นหลุมพัง หลังจากนั้นใส่เหล็กเสริมลงไปในปลอกเหล็ก แล้วเทคอนกรีตลงไปในปลอกเหล็ก หลังจากเทเสร็จให้รีบดึงปลอกเหล็กขึ้นทันที

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต บจก.

บริการตอกเสาเข็ม เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มไอ เสารั้วคอนกรีตอัดแรง แผ่นคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มไอ เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสารั้วคอนกรีต เสารั้วคอนกรีตอัดแรง เสารั้วลวดหนาม เสาเข็มหกเหลี่ยม รับตอกเสาเข็ม บริการตอกเสาเข็มด่วน งานตอกเสาเข็มสำหรับก่อสร้าง บริการตอกเสาเข็มโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการรับเหมาตอกเสาเข็ม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ตอกเสาเข็มคุณภาพ บริการตอกเสาเข็มทุกรูปแบบ จำหน่ายเสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็มตัวไอ จำหน่ายเสาเข็มหกเหลี่ยม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยแรงคน
เราพร้อมให้บริการตอกเสาเข็มแก่ท่านในพื้นที่ บางพลี บางนา บางบ่อ บางปู สมุทรปราการ กรุงเทพ ชลบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี และพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง รับตอกเสาเข็มทั่วประเทศ

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

สนใจติดต่อ
โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต
ที่อยู่ : 131/2 หมู่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ : +669 8909 1898, +669 8909 1899, +66 2033 2888, +662 033 2777
เบอร์โทรสาร : +66 2033 2555
E-mail : knkcc@hotmail.com
เว็บไซต์ : kunakorn.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.kunakorn.net

ตลับลูกปืน

แกนแว่นตาลูกปืน-ปลอกลูกปืน,  ตลับลูกปืน, อะไหล่รถเกี่ยวข้าว : แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

 

 

แกนแว่นตาลูกปืน-ปลอกลูกปืน

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


Bearings, ตลับลูกปืน , ตลับลูกปืนอุตสาหกรรม, จำหน่ายตลับลูกปืน, จำหน่ายตลับลูกปืนอุตสาหกรรม, ตลับลูกปืนTNT, ทีเอ็นที , ตลับลูกปืนNSK เอ็นเอสเค , ผลิตตลับลูกปืนTNT, ผลิตตลับลูกปืนNSK ,ตลับลูกปืนตุ๊กตา, ขายตลับลูกปืน อะไหล่รถเกี่ยวข้าว อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปืน เครื่องจักรกลเกษตร โซ่ เฟือง สายพาน ซีลยาง, โอริง, ลวดเชื่อม, เฟืองสป๊อกเก็ต, โรเลอร์, เสื้อนำล้อ, เฟือง, ใบแทรค, โซ่เทรค, ใบพาน, ใบมีดตีดินโรตารี่, แหวนลูกสูบเกษตร, อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร : แบริ่งเซ็นเตอร์

แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

สาส์นจากท่านประธาน
ชาวแบริ่งเซ็นเตอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบริการลูกค้า โดยยึดหลักว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา

เพื่อการดำรงความเป็นหนึ่งในตลาด นโยบายของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นให้ปฏิบัติตามโดยยึดหลักการว่าจะต้องพัฒนาตัวองค์กรรืทั้งในด้านของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานทุกคน ทั้งในด้านของการบริการลูกค้า การบริหารงานขายและการบริหารจัดการคลังสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการขนส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าจะช่วยทำให้บริษัทเติมโตได้ในอนาคต

 

สนใจติดต่อ
แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 ( อุรุพงษ์ ) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +662 613 9060
โทรสาร : +662 613 9068
อีเมลล์ : bearinggroup@gmail.com, info@bearingscenter.co.th
เว็บไซต์ : bearingscenter.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ ตลับลูกปืน : www.bearingscenter.co.th
เว็บไซต์ : www.อะไหล่รถไถ-รถเกี่ยวข้าว.com

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15